Reklamační řád

Postup při vyřizování reklamací je upraven v Obchodních podmínkách společnosti Sport Spin s.r.o.: 
http://www.sportspin.cz/nakupni-rad

sportspin.cz > Reklamační řád